1

فرم استخدام در دفتر مرکزی تهران

نام و نام خانوادگی
نام پدر
محل تولد
سال تولد
وضعیت نظام وظیفه
وضعیت تاهل
آدرس محل سکونت
تلفن ثابت
موبایل
تحصیلات و تخصص
سوابق شغلی
فایل رزومه
توضیحات دیگر