1

ارتباط با تامین کنندگان

فرم شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا و خدمات

نام شرکت
شماره ثبت شرکت
تاریخ و محل ثبت شرکت
تلفن
موضوع فعالیت
نام شرکت های همگروه
کد شرکتی ایران کد
کد اقتصادی
سایت
ایمیل
آدرس دفتر مرکزی و کارخانه
صاحبان امضا
مدیر عامل
نام پدر
شناسنامه
تاریخ و محل تولد
محل صدور
کد ملی
موبایل
رشته و مدرک تحصیلی
نوع شرکت
نوع مالکیت
تصویر آگهی تاسیس شرکت با آخرین تغییرات
تصویر رضایت نامه ها و تقدیر نامه های دریافتی
تصویر پروانه کار و بهره‌برداری، نامه نمایندگی‌ها، گواهینامه‌ها و...
تصویر گواهی ثبت در لیست تامین کنندگان دیگر سازمان ها
رزومه کاری و مشخصات قراردادهای کاری در سنوات گذشته
کاتالوگ شرکت
سایر مدارکی که در ارزیابی موثر باشد
در صورت ثبت شرکت در واحدهاي بررسي منابع ديگر شركت‌هاي تابعه وزارت نفت يا ديگر وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌ها با ذكر نام، تاريخ و ارايه هر گونه مدارك موجود اعلام گردد.
سابقه مربوط به قرارداد‌ها و فعالیت‌های قبلی
سایر اطلاعات و توانایی‌ها